Hrvatska obrtnička komora ove godine organizira tradicionalni, jubilarni, dvadeseti po redu Susret ribara koji će se održati u Šibeniku,  29. i  30. listopada 2015. godine (Solaris Hotel „Ivan“).

Domaćin 20. Susreta ribara je Obrtnička komora Šibensko-kninske županije.

Na 20. Susretu ribara, kroz stručna izlaganja i raspravu, razmotrit će se niz tema koje su značajne za ribarski sektor :

  • Uvodno izlaganje predsjednika Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a
  • Aktualno stanje i perspektive hrvatskog ribarstva
  • Ribarstvo i marikultura u Šibensko-kninskoj županiji
  • Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godine
  • 20. jubilarni Susret ribara i osvrt na 1. Susret ribara, te na sve do sada održane tradicionalne Susrete ribara kroz proteklih 20 godina
  • Planovi upravljanja u ribarstvu
  • Problematika iskrcajnih mjesta za ribarska plovila
  • Stanje resursa u Jadranskom moru
  • Marikultura u Republici Hrvatskoj
  • Inspekcijski nadzor u ribarstvu

Više na hok.hr

Sajam Međunarodni zeleni tjedan, jedinstvena je stručna i poslovna platforma za cijeli lanac poljoprivrednog i prehrambenog sektora - na kojoj se svake godine na 125.000 m2 izlagačkog prostora predstavi više od 1.700 izlagača iz cijelog svijeta.

Proizvođači prehrambenih proizvoda koriste ovu manifestaciju kako bi se na jednom mjestu predstavili stručnoj i širokoj sajamskoj publici koja broji oko 420.000 posjetitelja.

Pored mogućnosti testiranja proizvoda kroz izravan plasman na sajmu, otvaranje prilika za uspostavljanje i širenje poslovnih kontakata na globalnoj razini prema predstavnicima iz svih područja poljoprivrede te maloprodaje, veleprodaje i gastronomije - razlog je zašto diljem svijeta vlada veliki interes za izlaganje na sajmu Međunarodni zeleni tjedan.