Prezentaciju “Završni obračun i nove obveze obrtnika od 1.1.2016.” sa seminara održanog u petak možete pronaći ovdje: prezentacija ZAVRŠNI OBRAČUN OBRTNIKA
Također, Hrvatska obrtnička komora za Vas je pripremila kalkulativne obrasce, kako bi Vam omogućili jednostavnije ispunjavanje Vaše porezne prijave za 2015. godinu: (obrazac DOH, obrazac P-PPI, obrazac KD).
Dodatno, pripremljen je i kalkulativni obrazac OPZ-STAT-1.
Sve obrasce možete pronaći na: http://www.hok.hr/press/novosti/hok_omogucava_jednostavniju_prijavu_poreza_na_dohodak

 Od glavnih izmjena svakako je bitno istaći kako se ove godine razlika poreza plaća pri samoj predaji porezne prijave, a ne kao do sada tek po primitku rješenja PU, a predujmove obrtnici od ove godine sami izračunavaju.
Isto tako, u prezentaciji obratite pozornost na mogućnost poreznih olakšica, budući i tu ima noviteta.
Podsjećamo i kako do 30. travnja Ministarstvu poljoprivrede dužni predati i obrazac OKFŠ (tzv. ‘šume’) koji možete pronaći na: http://www.mps.hr/default.aspx?id=8451 
Preuzeto sa stranica: obrtnici-rijeka.hr